• wsparcie podczas kontroli PIP i PIS
  • tworzenie filmów instruktażowo-szkoleniowych w zakresie BHP