To bardzo wygodny sposób zdobywania wiedzy z zakresu bhp z dowolnego komputera w dowolnym czasie i miejscu on-line. Szkolenie bhp tą metodą umożliwia dostosowanie trybu nauki do możliwości uczestnika danego kursu i tylko od niego zależy czas w jakim chce odbyć szkolenie. W każdej chwili użytkownik może je przerwać a następnie wrócić do miejsca, w którym wcześniej zakończył.

Nasza platforma szkoleniowa oddaje do dyspozycji uczestnika w pełni multimedialne szkolenia, co zapewnia bardzo szybką formę przyswajania wiedzy oraz daje możliwość powtarzania i utrwalania pozyskiwanych wiadomości w ciekawy i łatwo dostępny sposób.

KORZYŚCI E-LEARNINGU TO:

 • łatwy dostęp do szkolenia w każdym momencie
 • możliwość nauki w dowolnym miejscu
 • oszczędność czasu
 • niskie koszty
 • pozyskiwanie wiedzy w łatwo dostępny sposób

 

NASZE SZKOLENIA SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PRAWNE DLA OBOWIĄZKOWYCH OKRESOWYCH SZKOLEŃ BHP METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z DNIA 27 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (DZ. U. Z 2004 R., NR 180, POZ. 1860 Z PÓŹNI. ZM.)

 

JAK SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA:
 1. Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail na adres biuro@hseconsulting.pro z informacją jakie szkolenie wybrałeś.
 2. W odpowiedzi otrzymasz od nas dane i wysokość opłaty jakiej należy dokonać na nasze konto.
 3. Po zarejestrowaniu przez nas płatność otrzymasz dane potrzebne do logowania aby odbyć szkolenie wraz z hiperłączem do Platformy Szkoleniowej HSE Consulting.
 4. Zaloguj się na platformę i rozpocznij realizację szkolenia.
 5. Na zakończenie szkolenia rozwiąż test egzaminacyjny.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF otrzymasz e-mailem.
 7. Zaświadczenie należy wydrukować i przechowywać do celów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

OKRESOWE BHP (OBOWIĄZKOWE) W J. POLSKIM WG GRUP :

 

Adresaci szkolenia :

Pracodawcy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści, shiftleaderzy, liderzy, pracownicy administracyjno- biurowi, inspektorzy i specjaliści ds. bhp, pracownicy inżynieryjno-techniczni, przedstawiciele handlowi, pracownicy służby medycznej, nauczyciele, dyrektorzy szkół.

Korzyści :

Spełnienie wymagań prawnych w sprawie okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

DODATKOWE Z ZAKRESU BHP W J. POLSKIM:

• METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO BHP

Adresaci szkolenia:

Osoby kierujące pracownikami na stanowiskach kierowników, shiftleaderów, mistrzów, brygadzistów, liderów, które wykonują instruktaże stanowiskowe nowo przyjętym pracownikom.

Korzyści:

Nabycie podstawowej wiedzy w dziedzinie dydaktyki kształcenia niezbędnej instruktorowi do przekazania wiedzy i umiejętności pożądanej do bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku pracy.

• CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SUBSTANCJI  CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN

Adresaci szkolenia:

Osoby, które w swojej codziennej pracy mają kontakt z substancjami chemicznymi, szkodliwymi i uciążliwymi.

Korzyści:

Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, szkodliwymi i uciążliwymi.

 

OKRESOWE BHP (OBOWIĄZKOWE) W J. ANGIELSKIM WG GRUP :

 

Wszystkie oferowane przez nas szkolenia bhp zawierają wstęp lektora, instrukcję jak korzystać z platformy oraz wprowadzenie merytoryczne. Poszczególne rozdziały kończą się pytaniami kontrolnymi aby utrwalić pozyskane wiadomości. Dostęp do platformy e-learningowej jest otwarty od momentu rozpoczęcia kursu, a uczestnik może logować się do systemu w dogodnym dla niego czasie i dowolnego urządzenia (komputer, tablet lub telefon) z dostępem do Internetu.