• opracowanie instrukcji bhp,
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego