HSE Consulting to zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów posiadających kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska gwarantujący swoją wiedzą i doświadczeniem wysoką jakość świadczonych usług.

Wszystkie usługi wykonujemy w oparciu o 20 letnie doświadczenie naszych ekspertów, najnowsze regulacje prawne i trendy aby zapewnić satysfakcje klienta, co przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jego pracowników.

Nasi klienci są dla nas najważniejsi, a naszym celem jest rozwijanie stałych relacji i zaufania z naszą bazą klientów. Świadectwem naszego zaangażowania jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb klienta.

Zajmujemy się szkoleniami, doradztwem technicznym i prawnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zewnętrzną obsługą i nadzorem bhp w firmach w ramach zadań służby bhp wynikających z ustawy w tym zakresie.