• doradztwo i nadzór BHP w ramach zadań służby BHP jak również doraźne wsparcie
  • umowy B2B na zarządzanie BHP