• opracowanie wniosku do ZUS w celu uzyskania dofinansowania na poprawę BHP
  • wdrażanie blokad niebezpiecznych energii Lockout/Tagout (LOTO)
  • dobór ochron zbiorowych jako techniczne zabezpieczenia pracowników przed czynnikami niebezpiecznymi w środowisku pracy
  • dobór środków ochrony indywidualnej PPE