• bhp stacjonarne (wstępne oraz okresowe dla wszystkich grup zawodowych) w naszej siedzibie lub u klienta
  • bhp online e-learning (okresowe dla wszystkich grup zawodowych z wyłączeniem stanowisk robotniczych)
  • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  • czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin
  • I pomoc przedlekarska
  • blokady niebezpiecznych energii Lockout/Tagout (LOTO),
  • ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych
  • studium ergonomii
  • ppoż.
  • ochrony środowiska wg potrzeb klienta