• przeprowadzanie postępowania powypadkowego i sporządzanie niezbędnej dokumentacji
  • wdrożenie planu poprawy warunków bhp w celu ograniczania/wyeliminowania potencjalnych wypadków przy pracy